Juridische informatie - Woningontruiming-service.nl

Woningontruiming-service.nl is een online platform dat diensten aanbiedt met betrekking tot woningontruiming en gerelateerde services. Hieronder vindt u belangrijke juridische informatie met betrekking tot ons platform en de diensten die wij leveren.

 1. Bedrijfsgegevens:

  • Naam van het bedrijf: Woningontruiming-service.nl
  • Adres: Wibautstraat 167, 1505 CD Zaandam
  • Telefoonnummer: 085 – 06 02 958
  • E-mailadres: info@woningontruiming-service.nl
  • KvK-nummer: 86962337
  • BTW-identificatienummer: Op aanvraag in verband met misbruik en om fraude te voorkomen!
 2. Aansprakelijkheid:

  • Woningontruiming-service.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.
  • Het gebruik van ons platform en onze diensten is op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van onze diensten.
 3. Privacybeleid:

  • Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.
  • Zie volledige privacybeleid hier.
 4. Intellectuele eigendomsrechten:

  • Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en software, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
  • Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enige inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of anderszins te gebruiken.
 5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

  • Op alle geschillen met betrekking tot ons platform en onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in [plaatsnaam].

Door gebruik te maken van onze website en diensten stemt u in met bovengenoemde juridische informatie. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen.