Privacybeleid van Woningontruiming-service.nl

1. Inleiding Woningontruiming-service.nl, gevestigd aan Wibautstraat 167, 1505 CD Zaandam, is zich volledig bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document beschrijven we welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2. Gegevensverzameling Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het aanvragen van onze diensten, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres. Daarnaast verzamelen we informatie over het gebruik van onze website via cookies.

3. Gebruik van Gegevens De verzamelde gegevens worden gebruikt om onze diensten te leveren, onze website te verbeteren, communicatie met klanten te onderhouden, en voor administratieve doeleinden.

4. Delen van Gegevens Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhandeld, of anderszins overgedragen aan buitenstaanders, behalve wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of als dit wettelijk verplicht is.

5. Beveiliging Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen.

6. Uw Rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@woningontruiming-service.nl.

7. Wijzigingen in Privacybeleid Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan om dit beleid regelmatig te raadplegen.

8. Contact Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres of telefonisch via 0850602958.

9. Privacyaspecten bij Verhuisliftenverhuur Bij het huren van verhuisliften verzamelen wij aanvullende gegevens die nodig zijn voor het effectief en veilig leveren van onze diensten. Dit omvat onder andere de locatie waar de verhuislift gebruikt zal worden, de duur van de huurperiode en specifieke instructies of verzoeken met betrekking tot de verhuislift.

10. Doel van Gegevensverzameling bij Verhuisliftenverhuur Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te zorgen dat de verhuislift op de juiste tijd en plaats beschikbaar is en om ervoor te zorgen dat de dienstverlening is afgestemd op uw specifieke behoeften.

11. Opslag en Beveiliging van Gegevens bij Verhuisliftenverhuur De verzamelde gegevens voor de verhuisliftenverhuur worden opgeslagen in overeenstemming met onze interne veiligheidsprotocollen. We zorgen voor adequate beveiligingsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

12. Delen van Gegevens in het Kader van Verhuisliftenverhuur We kunnen genoodzaakt zijn bepaalde gegevens te delen met onze partners of externe dienstverleners om de verhuisliftenverhuur mogelijk te maken. Dit gebeurt altijd met respect voor uw privacy en alleen voor de noodzakelijke doeleinden.